KPI (Key Performance Indicator)

Hvis du på nogen måde har haft berøring med en virksomhed, kender du formodentligt til betegnelsen KPI. I dette blogindlæg får du skarp guide til, hvordan du kan implementere KPI’er i din virksomhed.

Marketing-modeller_thumbnail

Hvad er KPI?

KPI er en forkortelse for det engelske term Key Performance Indicator, der fungerer som en måleenhed af en virksomheds aktivitet. KPI’er betegner forskellige målsætninger, som virksomheden løbende skal kunne måle på, for at kunne vurdere deres performance og hvorvidt den skal korrigeres. De kan eksempelvis tage afsæt i virksomhedens mission, vision og aktuelle forretningsmål.

KPI’er opstilles også med henblik på at give medarbejderne et overblik over virksomhedens daglige, månedlige og årlige mål. De giver klare succeskriterier for den enkelte medarbejders arbejdsindsats samt påpeger mulige forbedringer, hvilket gerne skal skabe motivation blandt medarbejdere og derigennem øge produktiviteten.

Sådan kan du arbejde med KPI'er

En KPI kan opstilles i relation til eksempelvis salg, marketing, kundetilfredshed og medarbejderfastholdelse. For at kunne arbejde aktivt med KPI’er, er det vigtigt, at de er tydelige og målbare – hvis de ikke er dette, har virksomheden ingen chance for at evaluere, hvorvidt arbejdsindsatsen har været effektiv.

Man skelner i første omgang mellem to former for KPI’er:

 • Low-level KPI: Fokuserer på enkelte afdelingers performance i virksomheden.
  Målsætninger på dette niveau er konkrete tiltag, som leder virksomheden tættere på deres high-level KPI. Det kan eksempelvis være rettet mod salgsafdelingen, som ønsker at generere leads eller HR-afdelingen, som ønsker at opnå en højere score i den næste medarbejdertrivselsundersøgelse.
 • High-level KPI: Fokuserer overordnet på virksomheden og dens vision. Målsætninger på dette niveau, skal sætte retningen for low-level KPI’er. Et high-level KPI kan eksempelvis være, at virksomheden ønsker at blive mere bæredygitg. For de enkelte afdelinger kan low-level KPI’er dermed eksempelvis være at benytte genanvendeligt materiale i højere grad, at mindske madspild og at reducere brugen af fysisk papir. 

Værktøj til at opstille KPI’er

Der findes overordnet fire faser i arbejdet med KPI’er:

 1. Afklarings/design
  I denne fase skal virksomheden afgøre, hvad målet er og hvordan det kan opnås. Det er vigtigt, at målsætningerne hverken bliver for store og urealistiske eller for uambitiøse og vage. En god måde at sikre, at de er realistiske, relevante og målbare er at benytte SMART-modellen:

  S: Specific – målet skal være specifikt.
  M: Measurable – målet skal være målbart.
  A: Attainable – målet skal være opnåeligt.
  R: Relevant – målet skal være relevant.
  T: Time-bound – målet skal være opnåeligt inden for en given tidsramme.
 2. Udførelse
  I denne fase skal virksomheden måle, beregne og kommunikere KPI’er i henhold til målet. Det er en god idé at udpege én, som er ansvarlig for, at det enkelte mål bliver indfriet.
 3. Evaluering
  Her skal det afgøres, om der er overensstemmelse mellem afdelingens performance og det enkelte KPI.
 4. Re-design
  I den sidste fase har virksomheden mulighed for at justere målsætningerne på baggrund af evalueringen og efterfølgende gentage designprocessen.

Eksempler på KPI

 • Øget omsætning
 • Antal salg
 • Gennemsnitligt kundeforbrug
 • Antal leads
 • Konverteringsrater
 • Antal besøgende på en webshop
 • Antal downloads
 • Synlighed på Google
 • Antal sidevisninger
 • Return Customers (hvor mange af jeres kunder, som køber igen)
 • Konverteringsrater
 • Kundetilfredshed.

Virksomheden vil typisk også opskrive målene mere konkret. Det kan eksempelvis være, at virksomheden ønsker at øge omsætningen med 10% det kommende regnskabsår, eller at virksomheden ønsker at øge konverteringsraten for besøgende fra Google med 5%. Her vil man typisk gå ind og arbejde med online markedsføring og SEO aka søgemaskineoptimering.

Vil du have flere eksempler på KPI’er, kommer Dennis Kronborg med gode eksempler i en artikel på sin blog.

Ofte stillede spørgsmål

KPI er en betegnelse for en virksomheds målbare målsætninger. De opstilles for at kunne synliggøre i hvor høj grad en målsætning er opnået indenfor blandt andet markedsføring.

KPI er en forkortelse for Key Performance Indicator. På dansk bruger vi oftest den engelske betegnelse.

KPI’er er en måleværdi, som bruges til at vurdere og evaluere effekten af et arbejde, og som samtidig giver incitament og motivation til arbejdet.

Flere begreber

Vil du lære flere begreber inden for digital markedsføring? Vores digitale ordbog er fyldt med dem – og vi opdaterer den løbende.