SWOT analyse: Få et overblik over din virksomheds overordnede situation

SWOT analyse – endnu en af markedsførings eksperternes elskede modeller. SWOT er en af de mest udbredte værktøjer til at analysere en virksomheds situation, hvilket kan være fordelagtigt i forhold til fremtidig udvikling af din marketingstrategi eller som indsigt i markedssituationen for en startup. Det er en alsidig model, som kan være relevant i mange forskellige sammenhæng. Hvis du endnu ikke har stiftet bekendtskab med SWOT analysen, eller hvis du godt kunne trænge til en genopfriskning, får du her en præsentation af modellen og dens anvendelighed.

Marketing-modeller_thumbnail

Intern og ekstern situationsanalyse

Som sagt er SWOT analysen nyttig til fremtidig vurdering og udvikling af din virksomhedsstrategi. Modellen tager udgangspunkt i fire punkter, hvorfra den søger at vurdere virksomhedens styrker og svagheder. På sigt kan det hjælpe dig til at bestemme hvilke muligheder, I bør udnytte, hvilke trusler I skal håndtere og hvilke aktiviteter og kompetencer, der kan være behov for, til at kunne foretage sådanne handlinger.

Modellen er det, vi i daglig tale kalder en situationsanalyse – den skaber et indblik i hvilken situation og marked, din virksomhed opererer på. Helt overordnet opstiller SWOT analysen de vigtigste eksterne og interne forhold, som påvirker din virksomheds handlerum.

SWOT-analyse

Du er velkommen til at bruge ovenstående billede, hvis blot du linker til: https://amplify.dk/academy/swot-analyse/

For eksempel:

				
					Foto: <a href="https://amplify.dk/academy/swot-analyse/">Amplify: SWOT analyse</a>
				
			

Internt

De interne faktorer er virksomhedens styrker og svagheder, som er områder virksomheden selv har kontrol over. Det er en god ide at definere disse, da det giver mulighed for at kunne afgøre hvorvidt en virksomhed eksempelvis er i stand til at håndtere en mulig krise, eller om den bør søge at skabe nye aktiver og kompetencer, som gør den i stand til at kunne fortsætte med at vækste.

S – styrker (strengths)

Styrker definerer de områder, hvor jeres virksomhed klarer sig godt – særligt sammenlignet med jeres konkurrenter. Styrker tilhører de interne faktorer, hvilket betyder, at I har mulighed for at handle på dem. Når styrkerne er identificeret, er det derfor en god ide at finde nye tiltag, som I kan eksekvere på.

W – svagheder (weakness)

Virksomhedens svagheder betegner områder, hvor virksomheden mangler kompetencer eller ikke formår at præstere sammenlignet med konkurrenter i branchen. At kortlægge jeres svagheder skaber mulighed for at fastlægge, hvilke tiltag som I kan inkludere for at reducere og fjerne svaghederne.

Eksternt

De eksterne faktorer er virksomhedens trusler og muligheder, som er områder, der ligger uden for virksomhedens kontrol.

O – muligheder (opportunities)

Muligheder er en faktor, som ofte forveksles med styrker. Det er derfor vigtigt, at du ved, at der er tale om at anskue virksomhedens muligheder på makro-niveau – det vil sige på et samfundsstrukturelt niveau. En mulighed vil typisk evalueres alt efter, hvorvidt dens effekt er øjeblikkelig og stor eller relevant for virksomheden at opsøge eller agere på. Når I har defineret virksomhedens muligheder på makro-niveau, er det vigtigt, at I udarbejder konkrete tiltag, som fokuserer på at udnytte dem på en konkurrencedygtig måde.

T – trusler (threats)

Trusler definerer strategiske problemer, begivenheder eller trends, som kan påvirke virksomhedens strategi negativt, eller true dens handle- eller eksistensgrundlag. Det er eksempelvis en god ide at definere trusler, hvis du planlægger at træde ind på et nyt marked, eller hvis du er i gang med en større strategisk omlægning.

Trusler handler i bund og grund om at forsøge og identificere udfordringer på forhånd. På den måde har du mulighed for at komme med tiltag, der kan mindske eller håndtere potentielle risici.

Overblik SWOT-modellen

+
Fremmende for virksomhedens mål
%
Hæmmende for virksomhedens mål
Interne
(eksisterende faktorer)
Styrker (Strengths)
 • Gode produkter på nicheområder
 • Høj kundetilfredshed og loyalitet
 • Gennemførsel af projekter
Svagheder (Weaknesses)
 • Manglende intern kommunikation
 • Dyr og ineffektiv produktion
 • Mangel på korte og langsigtede planer
Eksterne
(fremtidige faktorer)
Muligheder (Opportunities)
 • Nye markeder
 • Fordelagtige lovændringer
 • Teknologisk udvikling
Trusler (Threats)
 • Nye og eksisterende konkurrenter på markedet
 • Økonomisk krise
 • Lovændringer som påvirker industrien (f.eks. regler for salg af produkter)

Hvorfor laver man en SWOT analyse?

Der er flere grunde til, at det er en god ide at foretage en SWOT analyse – det afhænger i princippet om virksomhedens mål. Formålet vil dog typisk være at identificere din virksomheds evne (styrke/svagheder) til at kunne forsvare sig mod nuværende og nye trusler eller til at kunne udnytte muligheder på markedet til jeres fordel (trusler/muligheder).

En SWOT analyse er relevant, da den hjælper til at afdække blinde punkter i virksomhedens strategi. På den måde får du en dybere indsigt i din virksomheds nuværende situation, hvilket kan hjælpe dig i retningen af at kunne udarbejde den helt rette strategi for jer.

Det er relevant at notere, at det ikke nødvendigvis er alle områder af analysen, som har lige høj værdi for netop din virksomhed. Det er derfor en god ide at definere målet med analysen, før den udføres. Det kunne eksempelvis være at forberede jer på krisekommunikation eller undersøge muligheder for at styrke jeres kompetencer indenfor branchen.

Analysen resulterer ikke i en automatisk løsning på mulige trusler, men giver et indblik i hvilke indsatsområder, som er relevante at prioritere, samt hvordan I bedst muligt kan fokusere på jeres SoMe marketing.

Skal I have hjælp til at udvikle jeres virksomhed?

Denne introduktion til- eller genopfriskning af SWOT analysen og dens indhold bør have givet dig et indblik i, hvordan du kan videreudvikle og arbejde med din nuværende marketing strategi på en effektiv og skarp måde. En helt essentiel del af at kunne drive en effektiv virksomhed i vækst er at kende til de interne og eksterne faktorer, som påvirker virksomheden.

Mangler du sparring og rådgivning i søgen efter at skabe vækst og digital synlighed, skal du ikke tøve med at sende os en besked.

Hos Amplify er vi et SEO-bureau, som ikke bare har styr på arbejdet med interne og eksterne faktorer – vi er eksperter i at ramme målgruppen både gennem Google Ads annoncering og SoMe marketing. Kontakt mig eller en af mine kollegaer hos Amplify på tlf. 70 60 50 28 eller via mail på info@amplify.dk.

Bliv endnu klogere

Vil du have flere nyttige tips om digital markedsføring? Så gå på opdagelse i vores guide-univers, hvor du finder masser af spiselig viden.