PESTEL analyse: Hvilke eksterne faktorer påvirker din virksomhed?

Det er ligeså vigtigt at forholde sig til de eksterne faktorer, der påvirker en virksomheds muligheder for at kunne vækste og udvikle sig på et marked, som det er med de interne faktorer. De eksterne faktorer omhandler den omliggende verden, som virksomheden ikke selv har mulighed for at påvirke aktivt.

Her kommer PESTEL analysen ind i billedet – endnu en af marketingforskernes elskede modeller. PESTEL analysen lægger en god bund for at kunne vurdere markedets omfang, så vi kan være forberedt på, hvad der møder vores virksomhed. Hvis du endnu ikke har stiftet bekendtskab med denne model, eller hvis du blot trænger til en genopfriskning af dens brugbarhed, kan du med fordel læse med her og blive klogere på, hvad PESTEL egentlig kan gøre for dig og din virksomhed.

Marketing-modeller_thumbnail

PESTEL – hvad står det for?

PESTEL er en analysemodel, som bygger videre på den mere velkendte PEST analyse. Modellen undersøger den uafhængige omverden (virksomhedens miljø), som bidrager til at sætte ramme om branchen. Den hjælper os dermed til at forstå markedets konkurrence, hvordan den vil udvikle sig og hvordan konkurrenter kan reagere på nye tiltag.

PESTEL er en forkortelse, som dækker over de vigtigste makro-miljømæssige faktorer, som påvirker virksomheder:

P – Political (Politisk)
E – Economic (Økonomisk)
S – Social (Social/demografisk)
T – Technological (Teknologi)
E – Environmental (Miljømæssig)
L – Legal (Lovmæssige)

Politiske faktorer

De politiske faktorer afgør, i hvilket omfang regeringen og politikere kan påvirke økonomien eller en bestemt industri. De fleste industrier reguleres af regeringen, og vil derfor påvirkes af en ny skat eller afgift, som kan ændre en virksomheds struktur.

Eksempler på politiske faktorer:

 • Konkurrenceregulering
 • Regulering af import/eksport
 • Miljølovgivning
 • Handelsrestriktioner
 • Befolkningsvækst
 • Skattepolitik.

Økonomiske faktorer

De økonomiske faktorer har en særlig vigtig indflydelse på virksomheders mulighed for at drive forretning samt deres rentabilitet. Økonomien kan eksempelvis påvirkes af de politiske faktorer i form af lovmæssige ændringer, som kan have en direkte eller indirekte langsigtet indvirkning på en virksomhed.

Ændringer i indkomst, priser og opsparing kan påvirke forbrugernes købekraft samt udbud og efterspørgsel. Dette er særligt gældende for virksomheder, som er rettet mod prisfølsomme forbrugere.

Eksempler på økonomiske faktorer:

 • Valutakurser
 • Lovmæssige ændringer vedr. økonomi, afgifter osv.
 • Renter
 • Inflation
 • Forbrugeres indkomst og ledighed.

Sociale faktorer

Den vigtigste faktor, som virksomheder bør være opmærksom på i en makroanalyse, er befolkningen – det er mennesker, som skaber markedet. Samfundets generelle overbevisninger, værdier og normer definerer forbrugernes smag og præferencer. Mennesker absorberer, ofte ubevidst, et verdensbillede, som definerer deres forhold til sig selv, andre, organisationer og samfundet.

Eksempler på sociale faktorer:

 • Aldersfordeling
 • Indkomst
 • Befolkningsvækst i byer, regioner og nationer
 • Regionale karakteristika
 • Religion og tro
 • Uddannelsesniveau.

Teknologiske faktorer

Teknologien er konstant i rivende udvikling hvilket også har en indvirkning på virksomheders mulighed for at bevæge sig på markedet. Teknologi kan både anses som værende en mulighed samt en trussel for et firma afhængigt af omstændighederne. De teknologiske faktorer har samtidig en indvirkning på de økonomiske faktorer, som kan afhænge af et lands evne til at udvikle og tilpasse sig nye teknologier.

Det teknologiske faktorer anskuer særligt fire tendenser:

 • Hvor hurtigt et miljø er til at ændre og tilpasse sig forandring/ny teknologi
 • Muligheder for innovation
 • Skiftende R&D-budgetter (Research and development forbundet med virksomheders udvikling/innovation af nye produkter)
 • Regulering af teknologiske ændringer.

Eksempler på teknologiske faktorer:

 • Digital teknologi
 • Automatisering
 • Innovation
 • Adgang til ny teknologi
 • Big data og dynamisk prissætning.

Miljømæssige faktorer

De miljømæssige faktorer er ikke en del af den oprindelige PEST analyse, da miljø ikke har haft den store indvirkning på virksomheders drift førhen. Med et øget fokus på miljø og bæredygitghed er det dog en faktor, som virksomheder er nødsaget til at tage højde for i deres strategiske planer, hvilket er grunden til, at den er blevet en del af den nye PESTEL analyse.

Virksomheder skal være særligt opmærksom på fire elementer, når de udvikler deres strategi og produktion:

 • Mangel på råstoffer, særligt vand
 • Øgede energiomkostninger
 • Øget grad af forurening
 • Regeringers skiftende roller/stillingtagen til miljøproblemer.

Eksempler på miljømæssige faktorer:

 • Bæredygtighed
 • Miljøpolitikker
 • Klimaforandringer
 • Naturkatastrofer
 • Etisk sourcing (forsyningskæde/supply chain)
 • Forurening og kulstofemissioner.

Lovmæssige faktorer

Selvfølgelig skal virksomheder overholde de lovmæssige faktorer for at kunne drive en etisk korrekt forretning. De indebærer politiske og juridiske miljøer, som kan påvirke og begrænse organisationer i form af muligheder og begrænsninger.

Virksomheder skal være særligt opmærksomme på to tendenser her:

 • Nye forretningsmæssige lovgivninger på området – eksempelvis EU’s reguleringer angående lovmæssige krav til CO2 udledning ved produktfremstilling.
 • Vækst af særlige interessegrupper – eksempelvis en organiseret bevægelse/gruppe af borgere, som skal styrke f.eks. forbrugerrettigheder, ligestilling, rettigheder for minoriteter etc.

Eksempler på lovmæssige faktorer:

 • Ophavsret og patentlove
 • Minimumsløn
 • Sundheds- og sikkerheds love
 • Databeskyttelseslove
 • Fødevarekontrol.
PESTEL analyse

Hvad bruger man en PESTEL analyse til?

Som nævnt er PESTEL analysen et godt værktøj til at give et indblik i det omkringliggende marked samt hvilke faktorer, der påvirker det og virksomheders handlemuligheder. De seks faktorer påvirker og modererer adfærden hos alle aktører på et marked, herunder virksomhedens konkurrenter, leverandører, distributører og kunder.

PESTEL analysen er et rigtig godt værktøj, hvis du har startet en ny virksomhed eller planlægger at gå ind på et nyt marked.

Eksempel på brug af PESTEL:
Eksplosiv befolkningsvækst (social/demografisk) fører til mere ressourceforurening (miljø). Dette får forbrugerne til at kræve flere love (politisk/lovmæssige), hvilket stimulerer nye teknologiske løsninger og produkter (teknologi) som, hvis de er prismæssigt overkommelige (økonomisk), kan ændre holdninger og adfærd (social/demografisk).

Kritik af PESTEL analysen

Trods PESTEL analysen er god til at sætte rammerne, for hvordan de ydre faktorer påvirker markedet, møder den også kritik på vejen. Modellen er relativt omfattende, hvilket både kan være tids- og ressourcekrævende. Herudover analyserer PESTEL udelukkende virksomheder på makroniveau (de eksterne faktorer, som påvirker virksomhed uafhængigt).

Den bliver derfor ofte brugt i samspil med Porters Five Forces eller SWOT-analysen, som anskuer virksomheden på mikroniveau. Du kan med fordel bruge SMUK eller Minerva modellen, hvis du segmenterer på et nyt marked.

Skal vi lægge din marketingstrategi?

Vi håber, at denne introduktion til- eller genopfriskning af PESTEL analysen og dens indhold har givet dig et indblik i, hvordan du kan videreudvikle og arbejde med din nuværende marketing strategi på en effektiv og skarp måde. En helt essentiel del af at kunne drive en effektiv virksomhed i vækst er også at kende til de eksterne faktorer, som påvirker virksomheden.

Mangler du sparring og rådgivning i søgen efter at skabe vækst og digital synlighed, skal du ikke tøve med at sende os en besked.

Hos Amplify er vi et marketing- og SEO-bureau, som ikke bare har styr på arbejdet med interne og eksterne faktorer – vi er eksperter i at ramme målgruppen både gennem Google Ads annoncering og SoMe marketing. Kontakt os Amplify på tlf. 70 60 50 28 eller via mail på info@amplify.dk.

Server-site tagging tilføjer værdi til din virksomhed

Server-side tagging er en gamechanger for virksomheder, der ønsker at optimere deres online tilstedeværelse. Med server-site tagging får du mere præcist og pålideligt data om, hvordan brugere interagerer med dit website. 

Det betyder, at du kan træffe velinformerede beslutninger baseret på dine kunders adfærd og præferencer.

Din virksomheds udbytte af server-site tagging:

 • Bedre beslutningsgrundlag for din forretning/markedsføring, da du har et mere præcist billede over dine markedsføringskanaler.
 • Server-site tagging kan have signifikant indflydelse på dine forretnings-/markedsføringsbeslutninger, hvis du står og mangler op mod 20%-40% af din data.
 • Effektivisering af annonceringsbudgetter, når du annoncerer.

Opsætning af server-site tracking

At opsætte server-site tracking kræver teknisk snilde og kan være en smule udfordrende, hvis man ikke er vant til at arbejde med tracking, ligesom opsætningen har flere faser:

 1. Valg af platform: Først skal du vælge den rette platform. Google Tag Manager tilbyder en server-side variant, som er populær. Overvej mulighederne ud fra dine specifikke behov og den teknologi, du allerede bruger.
 2. Opsætning af server: Du skal have en dedikeret server til at køre din server-side tracking. Denne kan være hostet via Google Cloud eller en anden cloud-tjeneste som AWS eller Azure.
 3. Konfigurering af Tag Manager: I Google Tag Manager skal du oprette en server-side container. Dette skridt kræver grundlæggende forståelse af, hvordan Google Tag Manager fungerer.
  Integration med analytiske værktøjer: Integrer server-side tracking med dine analytiske værktøjer, såsom Google Analytics, Facebook Pixel osv.
 4. Test og validering: Gennemfør grundige tests for at sikre, at tracking fungerer korrekt og indsamler de ønskede data.
 5. Overvågning og vedligeholdelse: Kontinuerlig overvågning og vedligeholdelse er nødvendig for at sikre, at din server-side tracking forbliver præcis og effektiv.

Bliv endnu klogere

Vil du have flere nyttige tips om digital markedsføring? Så gå på opdagelse i vores guide-univers, hvor du finder masser af spiselig viden.